Edgio Logo

องค์ประกอบเว็บไซต์ (Page Element) สำหรับการโหลดประมวลผลข้อมูลในระยะเวลาอันรวดเร็ว 3 องค์ประกอบ

เพิ่มระยะเวลาการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์และการเลือกเข้าใช้งานของลูกค้า

ประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์แสดงถึงผลกระทบที่มีต่อแนวโน้มของลูกค้าที่จะเข้าทำการค้นหา การได้รับความพึงพอใจ และแม้แต่การกลับเข้ามาใช้งานใหม่อีกครั้ง

24% มีแนวโน้มออกจากการโหลดหน้าเว็บไซต์ที่ลดน้อยลงเมื่อผ่านองค์ประกอบเว็บไซต์ (Page Element)ทั้ง 3 องค์ประกอบ

สูงสุด อัตราประสบผลสำเร็จเกิดขึ้นในหน้าเว็บที่มีเวลาในการโหลดระหว่าง 0-2 วินาที

70% ของลูกค้าเห็นว่าความเร็วของหน้าเว็บไซต์ส่งผลต่อความต้องการซื้อ

3 องค์ประกอบเว็บไซต์ (Page Element)

ความเร็ว

ความเร็วในการดาวน์โหลดเนื้อหา (Largest Contentful Paint: LCP)

ความเร็วในการดาวน์โหลดเนื้อหา (LCP) คือช่วงเวลาที่เนื้อหาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในส่วนด้านบนของเว็บไซต์ทำการโหลดประมวลข้อมูลเเสร็จสมบูรณ์

ความเร็วในการดาวน์โหลดเนื้อหา (LCP) ลดประสิทธิภาพลงได้จาก

 • ระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ในการตอบสนองที่ล่าช้า (Server Respond Times)
 • การใช้งาน JavaScript และ CSS ที่ยับยั้งการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จนกว่าจะโหลดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (Render Blocking)
 • ระยะเวลาการโหลดประมวลผลทรัพยากรที่ยาวนาน
 • ด้านการโหลดประมวลผลในฝั่งของลูกค้า (Client-side Rendering)

ความเร็วในการดาวน์โหลดเนื้อหา (LCP) < 2.5 วินาที = เร็ว

ความเร็วในการดาวน์โหลดเนื้อหา (LCP) < 4.0 วินาที = ต้องได้รับการปรับปรุง

ความเร็วในการดาวน์โหลดเนื้อหา (LCP) > 4.0 วินาที = ช้า

การตอบสนอง

การตอบสนองแรกเริ่มของผู้ใช้งาน (First Input Delay: FID)

การตอบสนองแรกเริ่มของผู้ใช้งาน (FID) วัดจากระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้ใช้งานมีการตอบสนองแรกเริ่มกับหน้าเว็บไซต์ (คลิ๊ก แตะหรือกดแป้นพิมพ์) จนกระทั่งบราวเซอร์ตอบสนองจริง

การตอบสนองแรกเริ่มของผู้ใช้งาน (FID) ลดประสิทธิภาพลงได้จาก

 • การทำงานที่ใช้ระยะเวลายาวนานที่ยับยั้งการเชื่อมต่อหลักเป็นระยะเวลา 50 มิลลิวินาทีหรือมากกว่า
 • การจัดการสคริปต์ของผู้ให้บริการที่ทำให้ความพร้อมในการตอบสนองช้าลง
 • ระยะเวลาการจัดการ JavaScript ที่ยาวนาน

การตอบสนองแรกเริ่มของผู้ใช้งาน (FID) < 100 มิลลิวินาที = เร็ว

การตอบสนองแรกเริ่มของผู้ใช้งาน (FID) < 3.0 วินาที = ต้องได้รับการปรับปรุง

การตอบสนองแรกเริ่มของผู้ใช้งาน (FID) > 3.0 วินาที = ช้า

ความเสถียร

ความเสถียรของหน้าเว็บไซต์ (Cumulative Layout Shift: CLS)

ความเสถียรของหน้าเว็บไซต์ (CLS) วัดจากความถี่ที่ผู้ใช้งานประสบการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้

ความเสถียรของหน้าเว็บไซต์ (CLS) ลดประสิทธิภาพลงได้จาก

 • รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรับขนาดเอง
 • การปรับขนาดของโฆษณา
 • รูปแบบตัวอักษรที่โหลดประมวลผลช้าและแสดงขนาดที่ใหญ่หรือเล็กกว่าที่ต้องการ

ความเสถียรของหน้าเว็บไซต์ (CLS) < 0.1 = ดี

ความเสถียรของหน้าเว็บไซต์ (CLS) < 0.25 = ปานกลาง

ความเสถียรของหน้าเว็บไซต์ (CLS) > 0.25 = แย่

ผ่านทุกเส้นชัยธุรกิจท่องเที่ยวและค้าปลีกด้วย Passing Elements

Akira-logo

เพิ่มปริมาณการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าโฆษณา (Organic traffic) 30.1%
เพิ่มปริมาณการเริ่มขั้นตอนการชำระเงิน (Checkout initiations) 61.4%
เพิ่มอัตราการเข้าชมเว็บไซต์ที่เกิดกิจกรรมเป้าหมาย (Conversion Rate) 37.25%

universal-standard

ลดอัตราการเข้าชมเว็บไซต์หน้าเดียว (bounce rates) 40%
เพิ่มยอดการเข้าชมเว็บไซต์ (Pages/visit Viewed) 100%
เพิ่มระยะเวลาการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ (Time on Site) 200%

Turnkey Logo

เพิ่มอัตราการเติบโตยอดขายรายปี (YoY Growth Rate) 300%
✓ ข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ (Real-time User Insights)

0 %
มองเห็นจากการค้นหาได้มากขึ้น

โดเมนที่ผ่านข้อกำหนดทั้งหมดมีอัตราการมองเห็นจากการค้นหามากกว่าโดเมนที่ไม่ผ่านข้อกำหนดมากถึง 37%

0 %
แนวโน้มการออกจากหน้าเพจที่น้อยลง

เมื่อเว็บไซต์ผ่านตัวชี้วัด (Metric) แต่ละตัว ผู้ใช้งานมีแนวโน้มการออกจากหน้าเพจที่น้อยลง 24 %

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอการตรวจสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ เราจะทำรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับเว็บไซต์ของท่านและให้ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

 • การตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์ของคุณ
 • ขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาระดับคะแนนของคุณ
 • คะแนนและความเร็วของคู่แข่ง
 • การให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย